Δρ. Μαρία Σταύρου

Γεννήθηκε στο Στρόβολο. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Θηλέων Κύκκου και ακολούθως σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφοιτώντας από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Αφού συμπλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο ίδιο Πανεπιστήμιο έτυχε υποτροφίας από την Comité catholique pour la collaboration culturelle για μετεκπαίδευση στο Pontificio Istituto di Archeologia Christiana στη Ρώμη.  Με διδακτορική διατριβή που εκπόνησε με θέμα από την πρώιμη βυζαντινή μικροτεχνία απέκτησε το διδακτορικό της δίπλωμα το 2001 από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εργάστηκε στο Cyprus American Archaeolοgical Research Institute στη Λευκωσία από το 1990 με καθήκοντα τη γενική διεύθυνση της Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου, ενώ από το 1999 εργάζεται ως Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης στο Ίδρυμα Αρχ. Μακαρίου Γ΄.  

Είναι μέλος της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων.

Έχει συγγράψει διάφορα άρθρα και βιβλιοκρισίες, ανάμεσα στα οποία The Attic black-figure and red-figure vases found in Cyprus, Archaeologia Cypria, III (1994), 65-74 και Τα χρυσοκέντητα άμφια της Ιεράς Μονής Κύκκου (συλλογικός τόμος), υπό έκδοση.