ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

BYZANTINE-MUSEUM.jpg

BM001.jpg

Έργο: Παναγία Βλαχερνίτισσα
Χρονολογία: 8ος-9ος αιώνας
Καλλιτέχνης/Σχολή: Άγνωστος
Προέλευση: Εκκλησία Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας, Λευκωσία
Τεχνική: Εγκαυστική σε ξύλο
Διαστάσεις: 78 Χ 33 εκ.
Κατάσταση Διατήρησης: Πτώση της ζωγραφικής επιφάνειας σε πολλά σημεία.

<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 >>

[1-30] [30-60] [60-90] [90-120] [120-150] [150-180] [180-210] [210-240] [240-270] [270-300] [300-330] [330-360] [360-390] [390-420] [420-450] [450-480] [480-510] [510-540] [540-570] [570-600] [600-630] [630-660]