ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

papers.jpg

 

Βιβλιοθήκη Φανερωμένης.

Iδρύθηκε από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας το 1933, δύο μόνο χρόνια από τα Οκτωβριανά του 1931, για στήριξη της ελληνικής ταυτότητας και παιδείας του Ελληνικού πληθυσμού της Κύπρου μετά τα μέτρα της Αγγλικής Κυβέρνησης που σκόπευαν στο να υποτάξουν πλήρως την ελληνική εκπαίδευση στην αγγλική διακυβέρνηση. Σε διάστημα λίγων δεκαετιών απέκτησε φήμη και κατέστη σημαντικό πνευματικό κέντρο της Κύπρου.

Όπως σημειώνει στα 1955 η Αθηνά Ταρσούλη «Το μεγαλύτερο στο είδος του πνευματικό ίδρυμα της Κύπρου, που θεωρείται ένας τηλαυγής φάρος για τους διανοούμενους, τους επιστήμονες, τους βιοτέχνες, τους άνδρες και τις γυναίκες, καθώς και για τη σπουδάζουσα νεολαία, είναι κατά γενική ομολογία η Βιβλιοθήκη της Φανερωμένης, στο κέντρο της Λευκωσίας… Σκοπός της Βιβλιοθήκης-όπως αναφέρει το καταστατικό της- είναι η πνευματική και ηθική εξύψωση του λαού και η συμβολή της στις επιστημονικές και φιλολογικές μελέτες και ιδιαίτερα στις έρευνες γύρω από τη Μεγαλόνησο.»

Έτσι, στη Βιβλιοθήκη Φανερωμένης, που μέχρι το 1974 στεγαζόταν σε ιδιόκτητο οίκημα δίπλα στο Ναό της Φανερωμένης στο κέντρο της Λευκωσίας, δημιουργήθηκε ένα εξαιρετικά πλούσιο τμήμα αφιερωμένο σε θέματα κυπρολογίας, καθώς και τμήμα κυπριακών εφημερίδων. Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε με τα χρόνια σε θέματα Βυζαντινολογίας, Ελληνικής Ιστορίας και Λαογραφίας, Κλασικής Φιλολογίας και Λογοτεχνίας καθώς και σε σημαντικά έργα αναφοράς.

Ανάμεσα σε άλλα, η Βιβλιοθήκη Φανερωμένης διαθέτει σήμερα τις πλήρεις σειρές αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων LOEB και Belles Lettres, τις σπάνιες πολύτομες και μνημειώδεις εκδόσεις J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, Acta Sanctorum, Histoire des concils (έκδ. Ch. de Clerq) και B. Martin και R.P.L. Petit, CollectioConciliorum Recentiorum Ecclesiae Universae. Ανάμεσα στο σημαντικό υλικό που διαθέτει σημειώνεται ακόμη το πολύτομο έργο Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae καθώς και ο τριγωνομετρικός χάρτης της Κύπρου του Κίτσενερ (1885).  

Επιπρόσθετα, υπάρχουν πλήρεις σειρές των Διεθνών Βυζαντινολογικών Συνεδρίων, των περιοδικών Analecta Bollandiana, Byzantinische Zeitschrift, Byzantion, Dumbarton Oaks Papers, Orientalia Christiana Periodica, Revue des études byzantines, Supplementum Epigraphicum Graecum, Απόστολος Βαρνάβας, Κυπριακαί Σπουδαί και της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (αρχικά The Cyprus Gazette 1878-1960 και από το 1960 κ.ε. Επίσημη Εφημερίς της Κυπριακής Δημοκρατίας).