Η Κύπρος και η Ιταλία στη εποχή του Βυζαντίου

invitation Kypros Italia 15x21-1_Page_2.jpg