ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ "ΚΥΠΡΙΑΚΩ ΤΩ ΤΡΟΠΩ"

  • Categorized in: 2018

Η Έκθεση του Βυζαντινού Μουσείου Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ "Κυπριακῷ τῷ τρόπῳ - Maniera Cypria. H ζωγραφική του 13ου αιώνα στην Κύπρο ανάμεσα σε δύο κόσμους", η οποία συνδιοργανώθηκε με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του Πάφος2017 έχει παραταθεί λόγω της μεγάλης της επιτυχίας έως 25 Ιανουαρίου 2018.

Στο Βυζαντινό Μουσείο συνεχίζονται οι ακόλουθες Εκθέσεις:

α) Επανέκθεση των Επαναπατρισθέντων Θησαυρών που φιλοξενούνται στην Β΄Αίθουσα του Βυζαντινού Μουσείου. (μόνιμη)
β) Έκθεση έργων των μαθητών που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα «Ταξίδι στη Βυζαντινή Τέχνη» και «Ύμνος στην Ελευθερία» που διοργανώθηκαν στο Βυζαντινό Μουσείο και την Πινακοθήκη κατά το σχολικό έτος 2016-2017 σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. (έως τέλος Δεκεμβρίου 2017).

 

---------------

Δελτίο Τύπου: Κυπριακῷ τῷ τρόπῳ - Maniera Cypria

H ζωγραφική του 13ου αιώνα στην Κύπρο ανάμεσα σε δύο κόσμους

stavrosi.jpgΟ 13ος αιώνας, με την υποταγή και κατάτμηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (1204 και εξής) από τους σταυροφόρους της Δύσης, αποτελεί καίρια καμπή στην εξέλιξη της βυζαντινής τέχνης εν γένει. Στην Κύπρο, κατεχόμενη ήδη από το 1191 από τους σταυροφόρους και με την αυτοκέφαλη Εκκλησία της να υποδουλώνεται στον Πάπα της Ρώμης σύμφωνα με την Κυπριακή Διάταξη, γνωστή ως bulla Cypria, η καλλιτεχνική καμπή είναι επίσης εμφανής και με τοπικές ιδιοτυπίες.

Περοσσότερα εδώ.

 

 

 

Κυπριακῷ τῷ τρόπῳ - Maniera Cypria

The Cypriot painting of the 13th century between two worlds

 

immorfou.jpgThe 13th century, with the subjugation and partition of the Byzantine Empire (since 1204 and onwards) by Western crusaders, is a key point in the development of the Byzantine art in general. In Cyprus, already occupied since 1191 by the Crusaders and the autocephalous Church subjugated to the Pope of Rome under the Constitutio Cypria, known as  Bulla Cypria, the change in art is evident with local peculiarities.

 Read More.